ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (mm)
ΜΗΝΑΣ 9 / 2020
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ 1.2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ 3
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΩΡΑΣ 3.6
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΔΥΟ ΩΡΩΝ 6.6