ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (mm)
ΜΗΝΑΣ 10 / 2019
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ 1
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ 2.8
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΩΡΑΣ 4.2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΔΥΟ ΩΡΩΝ 5.4