ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (mm)
ΜΗΝΑΣ 10 / 2020
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ 6.2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ 10.4
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΩΡΑΣ 14
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΔΥΟ ΩΡΩΝ 18.6