ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (mm)
ΜΗΝΑΣ 11 / 2019
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ 3
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ 5.6
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΩΡΑΣ 7.2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΔΥΟ ΩΡΩΝ 10.8