ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (m/s) ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (mm) ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΜΕΣΗ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (mbar) ΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (W/m2) ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (C) ΜΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ (o) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ (hr)
1 / 11 / 2019 2.83 0.2 9.43 8.2 11 99.05 1017.1 5.9 12.12 122.1 144 0
2 / 11 / 2019 1.98 0.2 10.35 8.9 12.5 99.71 1016.2 35 12.28 104.1 144 0
3 / 11 / 2019 1.54 0 11.88 9.8 14.5 97.46 1014.1 61.5 12.6 112.1 144 1
4 / 11 / 2019 1.92 3.6 12.57 9.3 15.3 97.34 1012.2 15.9 12.9 192.6 144 0.33
5 / 11 / 2019 1.39 0 12.52 1.8 20.4 78.72 1013.8 117 12.51 200 144 8.33
6 / 11 / 2019 0.9 0 12.72 6.3 19.6 83.07 1013.1 58.5 12.3 166.9 144 0
7 / 11 / 2019 1.29 25 12.62 9.6 18.2 94.35 1012.9 27.9 12.65 153.8 144 0.17
8 / 11 / 2019 0.99 4 11.65 6.7 15 97.37 1014.1 48.2 12.93 172.4 144 0.5
9 / 11 / 2019 1.16 0.4 10.3 2.6 16 90.84 1015 70.6 12.39 113.8 144 2.67
10 / 11 / 2019 1.25 7.6 11.2 5.1 17.6 90.18 1014.4 47.8 12.64 203.8 144 2
11 / 11 / 2019 0.6 0 8.54 1.1 16.5 83.87 1015.9 91 11.78 184.8 144 5.5
12 / 11 / 2019 1.65 15 11.9 7.6 15.2 99.86 1013.9 14.4 11.94 103.8 144 0