ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (%)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ
1 / 11 / 2019 5.6 18.8 60.4 1.4 0 1.4 2.1 10.4
2 / 11 / 2019 0 0 70.1 29.9 0 0 0 0
3 / 11 / 2019 0 9 56.9 16.7 9 7.6 0.7 0
4 / 11 / 2019 1.4 2.1 6.9 6.9 38.9 29.2 13.2 1.4
5 / 11 / 2019 4.2 4.2 4.2 6.9 27.1 30.6 16 6.9
6 / 11 / 2019 3.5 7.6 22.9 10.4 20.8 19.4 9.7 5.6
7 / 11 / 2019 0.7 12.5 20.8 13.2 31.9 11.8 6.2 2.8
8 / 11 / 2019 0.7 3.5 23.6 21.5 14.6 18.8 13.2 4.2
9 / 11 / 2019 0 11.1 52.1 25 3.5 1.4 6.2 0.7
10 / 11 / 2019 5.6 4.9 6.2 6.9 12.5 43.8 16 4.2
11 / 11 / 2019 3.5 1.4 15.3 15.3 21.5 30.6 11.1 1.4
12 / 11 / 2019 0 9 33.3 14.6 3.5 2.1 0 0