ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (m/s)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ
1 / 11 / 2019 4.1 3.6 2.2 2.6 0 4.6 4.5 4.1
2 / 11 / 2019 0 0 2 2 0 0 0 0
3 / 11 / 2019 0 1.3 1.5 2 1.6 1.2 0.9 0
4 / 11 / 2019 0.5 1.6 2.1 1.6 1.3 2.8 2.2 1
5 / 11 / 2019 1.1 1.6 2.1 1.1 1 1.2 2 2.2
6 / 11 / 2019 0.8 0.8 1.2 1.1 0.6 0.9 0.8 0.5
7 / 11 / 2019 0.3 1.6 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5 2.2
8 / 11 / 2019 1.2 1.5 1.1 1.2 0.9 0.7 0.8 0.8
9 / 11 / 2019 0 0.9 0.9 1.6 1.5 0.9 1.6 2.2
10 / 11 / 2019 1.7 1.2 1.5 1.1 1.4 1.2 1.1 0.9
11 / 11 / 2019 0.5 0.2 0.4 0.3 0.7 0.8 0.7 0.4
12 / 11 / 2019 0 0.8 1.4 1.6 1 0.8 0 0