ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - 2010


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 01/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 02/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 03/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 04/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 05/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 06/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 07/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 08/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 09/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 10/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 11/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 12/2010