ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - 2011


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 01/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 02/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 03/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 04/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 05/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 06/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 07/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 08/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 09/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 10/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 11/2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 12/2011