ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - 2012


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 01/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 02/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 03/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 04/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 05/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 06/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 07/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 08/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 09/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 10/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 11/2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 12/2012