ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - 2013


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 01/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 02/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 03/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 04/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 05/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 06/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 07/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 08/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 09/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 10/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 11/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 12/2013