ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - 2014


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 01/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 02/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 03/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 04/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 05/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 06/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 07/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 08/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 09/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 10/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 11/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 12/2014