ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - 2015


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 01/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 02/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 03/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 04/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 05/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 06/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 07/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 08/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 09/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 10/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 11/2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 12/2015