ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - 2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 01/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 02/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 03/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 04/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 05/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 06/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 07/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 08/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 09/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 10/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 11/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 12/2016