ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - 2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 01/2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 02/2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 03/2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 04/2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 05/2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 06/2017