ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1964 - 1997


ΜΕΓΙΣΤΕΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 1979 - 1992


ΜΕΣΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ


ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 1979 - 1997


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 1979 - 1997