ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2010


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2010


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2010


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ 2010


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ 2010


ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΜΟΥ 2010