ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2013


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2013


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ 2013


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ 2013


ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΜΟΥ 2013