ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2014


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2014


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ 2014


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ 2014


ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΜΟΥ 2014