ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2015


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2015


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ 2015


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ 2015


ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΜΟΥ 2015