ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ 2016


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ 2016


ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΜΟΥ 2016