ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ