ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


ΕΤΟΣ 2011


ΕΤΟΣ 2012


ΕΤΟΣ 2013


ΕΤΟΣ 2014


ΕΤΟΣ 2015


ΕΤΟΣ 2016


ΕΤΟΣ 2017


ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ